Ligetfalušši

Fantázie na téma Kchung'c

Jezuita Matteo Ricci predstavil pána Kchung'c. Ako prvý romanizoval filozofovo meno na "Konfucius."
28.03.2009 20:04 | celý článok | kultúra a spoločnosť | filozofia | komentáre: 0

Duchovná obnova strachom

Ľudským autoritám strach pomáha udržovať zverených ľudí v poslušnosti Je tu teda zjavný rozpor medzi potrebami ľudských autorít, ktoré potrebujú udržovať ľudí v strachu a potrebou Božou. Bohu naopak ľudský strach vadí. Často vyzýva ľudí: "Nebojte sa!"
06.11.2008 20:10 | celý článok | vzdelávanie | filozofia | komentáre: 17

Platón

V lete v r. 1972 som vošiel do kostola sv. Bartolomeja v Kopřivnici. Vľavo na polici boli voľne predajné knihy a medzi nimi tri brožúrky zvané „Dějiny filosofie“. Kúpil som ich všetky tri. Bol som nimi fascinovaný.
29.04.2008 04:47 | celý článok | náboženstvo a mystika | filozofia | komentáre: 1

Morálka a svet

Morálka sa obracia na vnútorného človeka. Kristus hovorí Petrovi: "zatiahni na hlbinu!"
05.03.2008 20:47 | celý článok | osobné | filozofia | komentáre: 1

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014