Ligetfalušši

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zapretie seba

Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom ti srdce túži.
Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom ti srdce túži. Sir 5-2 Nebuď ako Ezau, ktorý pre misu šošovice zapredal svoje prvorodenstvo. Boh hovorí: Jakoba som miloval Ezaua som nenávidel.Ezau predstavuje ľudskú slabosť. Človek jej podľahne hneď. Rátať treba s budúcnom. Človek je slabý. Bez Božej pomoci nedosiahne to, čo chce. Lepšie je teda poznať Božiu vôľu a plniť ju. Jakob predstavuje ríšu slobody a Ezav si pohráva s otroctvom. Človek je otrokom hriechu, pokiaľ neporozumie kade vchádza hriech do jeho duše. Tú bránu slabej chvíľky je treba poznať. Vedieť o nej dopredu, rátať s ňou a vyhnúť sa jej. Ezavou príbeh je príbehom ľudskej slabosti. Boh previedol svoj národ cez Červené more. Previedol ho z otroctva do slobody. Byť slobodný nie je teda ľudská krása, ale Božia požiadavka na človeka. A sloboda nie je príjemná vec. Často vyžaduje ľudský život za slobodu. Boh nehovorí nadarmo :"Nebojte sa!". Večný život je vysoko účelná záležitosť. Nie je to žiadny lenoraj. A ty , keď si dostal informáciu o večnom živote, porozmýšľai si a zistil si, že večný život má svoje rácio a aj srdce ti napovedá , že večný život existuje, nuž poponáhľaj sa a choď za tým večným životom. Veď cirkev cestu vie. A Ježiš hovorí : "Ja som cesta , pravda i život." Viera v Ježiša Krista je vstupenkou do nebeského kráľovstva. To hovorí misia Ježiša Krista na zemi ako Božieho syna. Je napísané: "Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. A touto cestou mal kráčať i Ezau. Ľudská slabosť nie je v Biblii nič nového. Adam podľahol prvý, keď mu Eva podala jablko zo stromu poznania. Diabol sľubuje budete ako Boh. Adam uverí žene. Boží zákaz poznal a predsa si neoveril z ktoréhože stromu to jablko je. Vymenil si Pána Boha za ženu. Je to prvá ľudská slabosť. Končí vyhnaním z raja a nakoniec životom v neslobode. A predsa Boh chce aby sme boli slobodní. Človek dostáva zas a zas milosť Božiu. Boh mu znova ponúka možnosť žit v slobode.Sloboda bez Boha skončí v šialenstve. Človek si nemôže robiť čo chce. Bezbrehá sloboda neexistuje. Taká sloboda ubližuje tomu, ktorý si myslí že je slobodný a ubližuje aj jemu okoliu. Skutočne slobodný človek má srdce u Boha. Božie prikázania sú nielen jeho mantinely ale sú mu aj rozkošou. To, že je slobodný a plní Božiu vôľu ho uspokojuje. Čiže necíti čas, ktorý dal Bohu ako čas stratový ale naopak ako čas maximálne zmysluplne využitý. Berie si Boží pokoj, ktorý z toho vyplýva. A raduje sa. Lebo tá radosť mu patrí. Slobodný človek to nemá nikdy ľahké. Jakob uteká z rodičovského domu k Lábanovi bratovi svojej matky. Tam sa zamiluje do Ráchel a musí si za ňu odpracovať sedem rokov. Ale tie mu utečú veľmi rýchlo, lebo ju veľmi miluje. Najskôr mu dá Lában Leu, sestru Ráchelinu. Lea mu porodí štyroch synov. Rúbena Simeona, Léviho a Júdu. Z Léviho si Boh neskôr vyberie kňazov. A z Júdu vznikne kmeň Židov, z ktorého sa narodí Spasiteľ Ježiš Kristus. V ňom slávi sloboda svoj triumf! Z Júdu je aj kráľ Dávid. Je to najsilnejšie obdobie izraelského kráľovstva. J eto jeho vrchol. Bez Jákobovej zodpovednosti by to nebolo možné. Ezau je človek nezodpovedný. Berie si za ženu hetejku a zarmucuje svojich rodičov. Pomsta mu klokotá v jeho krvi. Jeho cesta je cestou bezbrehej slobody. A ľudstvo chodí po cestách Edomových. Druhé meno Ezauva je Edom. Nakoniec to vždy končí v modloslužbe. Smilstvo, otroctvo, modloslužba To sú bezpečné cesty hriechu. A modly nenáviddí Boh. Sú jeho skutočným nepriateľom. Nuž teda vydajme sa cestou Jakubovou. Cestou zodpovednosti. Amen.

náboženská | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014